Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dziekanat

Web Content Display Web Content Display

Instytut Nauk Geologicznych

Web Content Display Web Content Display

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Web Content Display Web Content Display

Dziekanat

Dziekanat
Gronostajowa 3a, pokój 2.07
30-387 Kraków
Dziekanat
Gronostajowa 3a, pokój 2.07
30-387 Kraków

Adresy:
 • Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków, pokój 2.07 - Dziekanat ogólny 
 • Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków, pokój 1.09 - Dziekanat ds. studenckich
 
Telefony:
 • 12 664-4351 - Dziekanat ogólny - sprawy finansowe
 • 12 664-4352 - Dziekanat ogólny - sprawy kadrowo - naukowe
 • 12 664-4356 - Studia doktoranckie, studia podyplomowe UNIGiS
 • 12 664-4350 - Gabinet Dziekana Wydziału
 • 12 664-5243 - Dziekanat ds. studenckich - geografia
 • 12 664-4355 - Dziekanat ds. studenckich - geologia, e-gospodarka przestrzenna
 • 12 664-5246 - Dziekanat ds. studenckich - pomoc materialna dla studentów
 
 

Contact Information

wgig@uj.edu.pl

Address: Gronostajowa 3a, pokój 2.07, 30-387 Kraków

Web Content Display Web Content Display

Dziekanat - kontakty

Dziekanat ogólny - sprawy kadrowo - naukowe

Mgr inż. Katarzyna Woźnica-Hofman

Pokój: 2.07
Telefon: 12 664-4352
E-mail: katarzyna.woznica-hofman@uj.edu.pl
wgig@uj.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa, protokolowanie, przygotowywanie posiedzeń i wykonywanie uchwał Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ;
 • Kontrolowanie dokumentów finansowych wprowadzonych do systemu SAP;
 • Obsługa strony internetowej Wydziału oraz aplikacji mobilnej SmartUJ;
 • Lokalny administrator ochrony danych osobowych;
 • Wydziałowy koordynator BIP UJ, EURAXESS, MNiSW;
 • Wydziałowy koordynator ds. systemu POL-on;
 • Prowadzenie dokumentacji spraw osobowych pracowników;
 • Konkursy na stanowiska naukowe, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne na Wydziale oraz umowy cywilno – prawne;
 • Raportowanie i archiwizacja ukończonych postępowań habilitacyjnych i przewodów doktorskich.

Przyjmowanie stron od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00, (piątek - dzień wewnętrzny).

 

 

Dziekanat ogólny - sprawy finansowe

mgr Agnieszka Siwiec

Pokój: 2.07
Telefon: 12 664-4351
E-mail: aga.siwiec@uj.edu.pl
wgig@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Kontrolowanie dokumentów finansowych wprowadzonych do systemu SAP w Instytutach, wystawianie faktur i not księgowych;
 • Obsługa kont bankowych i rachunku bankowego Wydziału;
 • Ewidencja działalności statutowej i projektów naukowych oraz grantowych;
 • Obsługa wniosków kierowanych do Działu Zamówień Publicznych;
 • przygotowywanie planów budżetowych i sprawozdań finansowych;
 • Ewidencja środków trwałych

Przyjmowanie stron od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00,  (piątek - dzień wewnętrzny).

Geografia - studia pierwszego i drugiego stopnia

mgr Anna Strzelec

Pokój: 1.08
Telefon: 12 664-5243
E-mail: annaaga.strzelec@uj.edu.pl
geografia.stacjonarne@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

Geologia - studia pierwszego i drugiego stopnia

mgr Ewa Kwiatkowska

Pokój: 1.08
Telefon: 12 664-4355
E-mail: studia.ing@uj.edu.pl
 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie harmonogramu zajęć dla kierunku Geologia;
 • rezerwacja sal w budynku ING;
 • koordynator ds. pomocy materialnej kierunku geologia;
 • obsługa studentów kierunku Geologia;

 

E-gospodarka przestrzenna - studia drugiego stopnia

mgr Ewa Kwiatkowska

Pokój: 1.08
Telefon: 12 664-4355
E-mail: studia.ing@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

Studia podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGiS

mgr Szymon Skurzok

Pokój: 1.09
Telefon: 12 664-5246
E-mail: szymon.skurzok@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

 

Uchwała nr 3/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej UNIGiS, rozpoczętych od roku akademickiego 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Geografia, Geologia - studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

mgr Elżbieta Krąż (urlop macierzyński)

mgr Ewa Pałczyńska

Pokój: 1.09
Telefon: 12 664-4356
E-mail: ewa.palczynska@uj.edu.pl
 wgig.doktoranci@uj.edu.pl

Zakres obowiązków

 • obsługa studiów III-go stopnia (studia doktoranckie/szkoła doktorska) geografia, geologia;
 • przygotowywanie promocji habilitacyjnych i doktortskich;
 • pomoc materialna dla doktorantów;
 • przewody habilitacyjne i doktorskie.

Sprawy socjalne

mgr Szymon Skurzok

Pokój: 1.09
Telefon: 12 664-5246
E-mail: szymon.skurzok@uj.edu.pl

Zakres obowiązków

 • Wydziałowy koordynator ds. pomocy materialnej dla studentów;
 • prowadzenie harmonogramu zajęć semstralnych na kierunku Geografia i E-gospodarka przestrzenna;;
 • rezerwacja sal w budynku IGiGP;
 • rezerwacja i rozliczenia wynajmu sal w budynku IGiGP przez inne jednostki UJ.