Przejdź do głównej treści

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Geografii i Geologii UJ

Polityka Jakości Kształcenia

Raport geografia

Raport geografia i gospodarka przestrzenna

Zasady ubiegania się o Indywidualny Program lub Indywidualny Plan Studiów

ZAŁĄCZNIK 2.1 Wniosek o Indywidualny Plan Studiów
ZAŁĄCZNIK 2.2 Wniosek o Indywidualny Program Studiów
ZAŁĄCZNIK 2.3 Plan studiów

Zasady i procedury procesu dyplomowania

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Załącznik 4.1 Protokół hospitacji zajęć

Ankiety studenckie dotyczące satysfakcji ze studiowania

Analiza dostępności zasobów bibliotecznych

Załącznik nr 6.1 Zapotrzebowanie na podręcznik

Zasady wspólpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Raport z przeglądu programów kształcenia

Zalącznik 8.1 Roczny raport z przeglądu programu kształcenia wzór

Procedura udostępniania informacji

Dr Piotr Trzepacz - Geografia i gospodarka przestrzenna (1 st.), Geografia (2 st.), E-gospodarka przestrzenna (2 st.)
Dr hab. Renata Jach, prof. UJ - Geologia (1 i 2 st.)
Dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ - Earth Sciences in a Changing World (1 st.)
 

Dr Piotr Trzepacz - Pełnomocnik Dziekana WGiG UJ ds. jakości kształcenia
Dr hab. Janusz Siwek - Pełnomocnik Dziekana WGiG UJ ds. ewaluacji jakości kształcenia, Pełnomocnik Dziekana WGiG UJ ds. ankiet studenckich dla IGiGP UJ oraz dla WGiG UJ
Dr Maciej Kania - Pełnomocnik Dziekana WGiG UJ ds. ankiet studenckich dla ING UJ

Dr  hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, prof. UJ
Dr  hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ
Dr  hab. Renata Jach, prof. UJ
Dr Maciej Kania
Dr  Anna Lewandowska
Dr hab.  Janusz Siwek
Dr Piotr Trzepacz – przewodniczący
Dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof UJ
Przedstawiciele studentów – 2 osoby
Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:
mgr Jarosław Zacharski
Piotr Szubert – przedstawiciel firmy Jacobs
Sekretarz: mgr Ewa Kwiatkowska

 

Uchwała Nr 185/ 2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Procedury obowiązujące przy tworzeniu, zmianach oraz zawieszaniu programu studiów

Struktura, zakres działania i kompetencje poszczególnych komórek Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska

Instytut Nauk Geologicznych

dr Dorota Salata