Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Nauk Geologicznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

Dziekanat
Gronostajowa 3a, pokój 2.07
30-387 Kraków
Dziekanat
Gronostajowa 3a, pokój 2.07
30-387 Kraków

Adresy:
 • Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków, pokój 2.07 - Dziekanat ogólny 
 • Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków, pokój 1.09 - Dziekanat ds. studenckich
 
Telefony:
 • 12 664-4351 - Dziekanat ogólny - sprawy finansowe
 • 12 664-4352 - Dziekanat ogólny - sprawy kadrowo - naukowe
 • 12 664-4356 - Studia doktoranckie, studia podyplomowe UNIGiS
 • 12 664-4350 - Gabinet Dziekana Wydziału
 • 12 664-5243 - Dziekanat ds. studenckich - geografia
 • 12 664-4355 - Dziekanat ds. studenckich - geologia, e-gospodarka przestrzenna
 • 12 664-5246 - Dziekanat ds. studenckich - pomoc materialna dla studentów
 
 

Informacje kontaktowe

wgig@uj.edu.pl

Adres: Gronostajowa 3a, pokój 2.07, 30-387 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat - kontakty

Dziekanat ogólny - sprawy kadrowo - naukowe

Mgr inż. Katarzyna Woźnica-Hofman

Pokój: 2.07
Telefon: 12 664-4352
E-mail: katarzyna.woznica-hofman@uj.edu.pl
wgig@uj.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa, protokolowanie, przygotowywanie posiedzeń i wykonywanie uchwał Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ;
 • Kontrolowanie dokumentów finansowych wprowadzonych do systemu SAP;
 • Obsługa strony internetowej Wydziału oraz aplikacji mobilnej SmartUJ;
 • Lokalny administrator ochrony danych osobowych;
 • Wydziałowy koordynator BIP UJ, EURAXESS, MNiSW;
 • Wydziałowy koordynator ds. systemu POL-on;
 • Prowadzenie dokumentacji spraw osobowych pracowników;
 • Konkursy na stanowiska naukowe, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne na Wydziale oraz umowy cywilno – prawne;
 • Raportowanie i archiwizacja ukończonych postępowań habilitacyjnych i przewodów doktorskich.

Przyjmowanie stron od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00, (piątek - dzień wewnętrzny).

 

 

Dziekanat ogólny - sprawy finansowe

mgr Agnieszka Siwiec

Pokój: 2.07
Telefon: 12 664-4351
E-mail: aga.siwiec@uj.edu.pl
wgig@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Kontrolowanie dokumentów finansowych wprowadzonych do systemu SAP w Instytutach, wystawianie faktur i not księgowych;
 • Obsługa kont bankowych i rachunku bankowego Wydziału;
 • Ewidencja działalności statutowej i projektów naukowych oraz grantowych;
 • Obsługa wniosków kierowanych do Działu Zamówień Publicznych;
 • przygotowywanie planów budżetowych i sprawozdań finansowych;
 • Ewidencja środków trwałych

Przyjmowanie stron od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 14.00,  (piątek - dzień wewnętrzny).

Geografia - studia pierwszego i drugiego stopnia

mgr Anna Strzelec

Pokój: 1.08
Telefon: 12 664-5243
E-mail: annaaga.strzelec@uj.edu.pl
geografia.stacjonarne@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

Geologia - studia pierwszego i drugiego stopnia

mgr Ewa Kwiatkowska

Pokój: 1.08
Telefon: 12 664-4355
E-mail: studia.ing@uj.edu.pl
 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie harmonogramu zajęć dla kierunku Geologia;
 • rezerwacja sal w budynku ING;
 • koordynator ds. pomocy materialnej kierunku geologia;
 • obsługa studentów kierunku Geologia;

 

E-gospodarka przestrzenna - studia drugiego stopnia

mgr Ewa Kwiatkowska

Pokój: 1.08
Telefon: 12 664-4355
E-mail: studia.ing@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

Studia podyplomowe Systemy Informacji Geograficznej UNIGiS

mgr Szymon Skurzok

Pokój: 1.09
Telefon: 12 664-5246
E-mail: szymon.skurzok@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

 

Uchwała nr 3/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej UNIGiS, rozpoczętych od roku akademickiego 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Geografia, Geologia - studia trzeciego stopnia (doktoranckie)

mgr Elżbieta Krąż (urlop macierzyński)

mgr Ewa Pałczyńska

Pokój: 1.09
Telefon: 12 664-4356
E-mail: ewa.palczynska@uj.edu.pl
 wgig.doktoranci@uj.edu.pl

Zakres obowiązków

 • obsługa studiów III-go stopnia (studia doktoranckie/szkoła doktorska) geografia, geologia;
 • przygotowywanie promocji habilitacyjnych i doktortskich;
 • pomoc materialna dla doktorantów;
 • przewody habilitacyjne i doktorskie.

Sprawy socjalne

mgr Szymon Skurzok

Pokój: 1.09
Telefon: 12 664-5246
E-mail: szymon.skurzok@uj.edu.pl

Zakres obowiązków

 • Wydziałowy koordynator ds. pomocy materialnej dla studentów;
 • prowadzenie harmonogramu zajęć semstralnych na kierunku Geografia i E-gospodarka przestrzenna;;
 • rezerwacja sal w budynku IGiGP;
 • rezerwacja i rozliczenia wynajmu sal w budynku IGiGP przez inne jednostki UJ.