Przejdź do głównej treści

Informacje o naborze

Stypendium jest adresowane do wyróżniających się uczniów polskich szkół średnich, którzy planują rozpocząć studia na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendia skierowane są do uczniów, którzy spełniają łącznie następujące dwa kryteria:

• ukończyli nie dawniej niż dwa lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę średnią lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły;

• byli laureatami albo finalistami stopnia centralnego ogólnopolskiej olimpiady geograficznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej lub wiedzy ekonomicznej .

Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości nieprzekraczajacej 1500 zł miesięcznie, przyznawane na 10 miesięcy

Czas trwania naboru: do 30 czerwca danego roku

Przyjmowanie wniosków: wgig@uj.edu.pl

Ogłoszenie wyników: do 15 lipca danego roku

Przepisy

Komunikat wydziałowy nr 8/2022 z dnia 23 września 2022 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Decyzja nr 1/2022 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie: zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki i ogłoszenia wyniku począwszy od roku 2022

Decyzja nr 1/2021 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie: zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki i ogłoszenia wyniku

Decyzja nr 3/2020 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 23 września 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 listopada 2019 roku w sprawie Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki

Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 listopada 2019 roku w sprawie: Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki

Zarządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 listopada 2019 roku w sprawie Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki (z późn. zm.)

Laureaci Stypendium im. Ignacego Domeyki

2019/2020

1. Magdalena Bajer

2. Wojciech Haska

2020/2021

1. Szymon Mol

2021/2022

1. Mateusz Dembia

2023/24

1 .Łukasz Baran

2. Krzysztof Kaczmarek

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków