Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymiana studencka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymiana studencka

Studenci mogą korzystać z wielu możliwości wyjazdów i pobierania nauki poza UJ, w kraju i za granicą. System punktowy ECTS ułatwia zaliczanie odbytych poza UJ kursów do ogólnej punktacji w toku studiów.

Obecnie w Instytutucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ i Instytucie Nauk Geologicznych UJ studenci mają możliwość korzystać z wyjazdów w ramach trzech programów: ERASMUS+, CEEPUS, MOST.

 

http://www.ing.uj.edu.pl/image/journal/article?img_id=119148680&t=1458637126965

http://www.ing.uj.edu.pl/image/journal/article?img_id=126782503&t=1465208139301

Narodowy Uniwersytet Górniczy i Uniwersytet Jagielloński zapraszają do uczestnictwa w 9-dniowej wymianie studenckiej w ramach projektu „Intercultural dialogue between Ukrainian and Polish youth „Inclusive community in the mirror of theatrical performance” .

Pobierz komunikat