Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty Wydziałowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty wydziałowe

Komunikat wydziałowy nr 4/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą

Komunikat wydziałowy nr 3/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

Komunikat wydziałowy nr 2/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ  w sprawie: realizacji wsparcia dla doktorantów w ramach Research Support Module w programie ID.UJ na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2024 r.

Komunikat wydziałowy nr 1/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: realizacji programu Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Geografii i Geologii

Komunikat wydziałowy nr 7/2023 z dnia 26 września 2023 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą

Komunikat wydziałowy nr 6/2023 z dnia 26 września 2023 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: wysokości i opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

Komunikat wydziałowy nr 5/2023 z dnia 25 września 2023 r. wydany przez Prodziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ ds. studenckich w sprawie: rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii UJ w roku akademickim 2023/2024

Komunikat wydziałowy nr 4/2023 z dnia 23 maja 2023 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: realizacji wsparcia dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich Research Support Module w programie ID.UJ na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2023 r.

Komunikat wydziałowy nr 3/2023 z dnia 30 marca 2023 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: finansowania kosztów przewodów doktorskich osób, które utraciły status uczestnika studiów III stopnia (studiów doktoranckich)

Komunikat wydziałowy nr 2/2023 z dnia 1 marca 2023 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: wysokości i opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie

Komunikat wydziałowy nr 1/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: realizacji Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Geografii i Geologii

Komunikat wydziałowy nr 9/2022 z dnia 27 września 2022 r. wydany przez Prodziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ ds. studenckich w sprawie: rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii UJ w roku akademickim 2022/2023

Komunikat wydziałowy nr 8/2022 z dnia 23 września 2022 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat wydziałowy nr 7/2022 z dnia 23 września 2022 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą

Komunikat wydziałowy nr 6/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: zmiany sposobu realizacji działania „Program motywacyjny” prowadzo-nego w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uni-wersytecie Jagiellońskim na Wydziale Geografii i Geologii

Komunikat wydziałowy nr 5 2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wsparcia dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich Research Support Module w programie IDUJ na Wydziale Geografii i Geologii UJ w 2022r.

Komunikat wydziałowy nr 4/2022 z dnia 31 marca 2022 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: korekty dostrzeżonego błędu we wzorze wniosku składanego w ramach realizacji Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Geografii i Geologii

Komunikat wydziałowy nr 3/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: realizacji Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Geografii i Geologii

Komunikat wydziałowy nr 2/2022 z dnia 8 lutego 2022 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą

Komunikat wydziałowy nr 1/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych w związku z epidemią SARS-CoV-2

Komunikat wydziałowy nr 4/2021 z dnia 25 października 2021 roku wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: ustalenia w dniu 2 listopada 2021 roku godzin wolnych od zajęć dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii UJ

Komunikat wydziałowy nr 3/2021 z dnia 19 czerwca 2021 roku w sprawie: obsługi administracyjnej projektów wchodzących w skład programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim realizowanych na Wydziale Geografii i Geologii

Komunikat wydziałowy nr 1/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku wydany przez Prodziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ ds. studenckich w sprawie: organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz zasad organizacji egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021

Decyzja nr 1/2021 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie: zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki i ogłoszenia wyniku

Decyzja nr 3/2020 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 23 września 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komunikat wydziałowy nr 3/2020 z dnia 19 października 2020 w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i konsekwencji wynikających z włączenia miasta Krakowa do czerwonej strefy 

Komunikat wydziałowy nr 2/2020 z dnia 7 października 2020 roku wydany przez Prodziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ ds. studenckich w sprawie: procedur przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w zakresie organizacji procesu dydaktycznego

Komunikat wydziałowy nr 1/2020 z dnia 7 października 2020 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: organizacji pracy w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 10/2020 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy na Wydziale Geografii i geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie od 25 maja do 30 września 2020 roku w związku z przecidziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 9/2019 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 24 września 2019 r. w sprawie:zmiany Regulaminu Dziekańskiego Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarządzenie nr 7/2018 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: powołania kierownika studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Geologia.

Zarządzenie nr 6/2018 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: utworzenia Dziekańskiego Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarządzenie nr 5/2018 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: powołania kierownika studiów na kierunku e-gospodarka przestrzenna.

.Zarządzenie nr 4/2017 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 1 listopada 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Profesorskiej na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarządzenie nr 3/2017 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania Instytutowego Pełnomocnika ds. ankiet studenckich w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii U z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania Instytutowego Pełnomocnika ds. ankiet studenckich w Instytucie Nauk Geologicznych UJ.

Zarządzenie nr 1/2017 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania Wydziałowego Pełnomocnika ds. ankiet studenckich na Wydziale Geografii i Geologii UJ.

Powołanie 1) Kierownika studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Geologia 2) Kierownika Rady Programowej na kierunku Geologia wraz z funkcją w Zespole ds. oceny efektów kształcenia w Instytucie Nauk Geologicznych UJ

Powołanie Pełnomocnika Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Geografii i Geologii UJ

Powołanie Pełnomocnika Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ ds. ewaluacji jakości kształcenia w Instytucie Nauk Geologicznych UJ

Powołanie Pełnomocnika Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ ds. ewaluacji jakości kształcenia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Powołanie Pełnomocnika Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ ds. ewaluacji jakości kształcenia na Wydziale Geografii i Geologii UJ

Powołanie Koordynatora Programu Erasmus + w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Powołanie Koordynatora Programu Erasmus + w Instytucie Nauk Geologicznych UJ

Powołanie Wydziałowego Koordynatora ds. pomocy materialnej

Zarządzenie nr 2/2012 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia.

Zarządzenie nr 1/2012 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: polityki jakości stosowanej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.