Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty edukacyjne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty edukacyjne

Projekt adresowany jest do studentek i studentów ostatniego roku studiów drugiego stopnia kierunków:

Biologia;

Zarządzanie zasobami przyrody;

Geografia;

E-gospodarka przestrzenna;

Geologia.

Baza firm współpracujących i oferujących potencjalne staże (w ramach trwałości Projektu). Biuro projektu dysponuje również bazą wysokiej jakości powiązanych
z efektami kształcenia programów stażowych udostępnianymi na życzenie zainteresowanego studenta.

Zobacz Bazę Firm tutaj

Nasz projekt ma na celu zorganizowanie i przeprowadzenie działań mających na celu kształcenie:

  • kompetencji komunikacyjnych, w tym umiejętności pracy w grupie, interpersonalnych, z zakresu prawa pracy (tzw. miękkich);
  • kompetencji zawodowych;
  • kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Wszystko to robimy aby zwiększyć szanse na rynku pracy 300 uczestników/uczestniczek projektu, którymi będą studenci i studentki ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia z 4 Wydziałów UJ: ChemiiFizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejBiologii i Nauk o Ziemi oraz Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób studiujących na wybranych kierunkach z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych.

Główne zadania w projekcie to:

  1. realizacja zajęć warsztatowych kształtujących kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętności pracy w grupie; interpersonalne, i z zakresu prawa pracy;
  2. realizacja certyfikowanych szkoleń i specjalistycznych zajęć warsztatowych kształtujących kompetencje zawodowe;
  3. realizacja zajęć warsztatowych i zadań praktycznych w formie projektowej kształtujących kompetencje z zakresu przedsiębiorczości (również we współpracy z podmiotami zagranicznymi);
  4. realizacja wizyt studyjnych krajowych i zagranicznych.

Projekt realizowany będzie dla uczestników kończących studia w jednym z trzech kolejnych lat akademickich: 2016/17, 2017/18 i 2018/19.

Szczegółowe informacje dot. projektu:
kliknij tutaj