Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta stypendium - Cyrkulacja atmosferyczna i związane z nią ekstrema pogodowe w Europie Środkowej oraz ich reprezentacja w modelach klimatycznych (ACECE)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej zaprasza do współpracy przy realizacji projektu: Cyrkulacja atmosferyczna i związane z nią ekstrema pogodowe w Europie Środkowej oraz ich reprezentacja w modelach klimatycznych (ACECE) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (program: OPUS 24 LAP – ST, 2022/47/I/ST10/02144) realizowanego wspólnie z Global Change Research Institute of the Czech Academy of Sciences.

 

Nazwa stanowiska: Stypendysta – Doktorant

 

Wymagania:
(1) Kandydat musi posiadać tytuł magistra w dziedzinie geografii lub pokrewnych nauk ścisłych i przyrodniczych
(2) Kandydat musi posiadać status doktoranta w szkole doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych;
(3) Kandydat musi posiadać udokumentowaną znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)
(4) Zainteresowania badawcze doktoranta powinny obejmować nauki o atmosferze, w szczególności modelowanie pogody i klimatu oraz analizy statystyczne w meteorologii i klimatologii
(5) Od Kandydata oczekuje się umiejętności przetwarzania dużych zbiorów danych, szczególnie w pracy z plikami NetCDF lub GRIB, programowania, w tym pracy w środowisku R oraz Python, prowadzenia analiz matematycznych i statystycznych oraz analiz przestrzennych
(6) Od Kandydata wymaga się udokumentowanego doświadczenia w przetwarzaniu meteorologicznych danych cyfrowych

 

Opis zadań:
• przetwarzanie danych (kontrola jakości danych, homogenizacja)
• walidacja modeli klimatycznych GCM-RCM: korekcja błędu systematycznego
• analizy statystyczne (w tym downscalling)
• aktywna współpraca z członkami zespołu partnerskiego (m.in. pobyt na stażu naukowym)
• prezentacja wyników na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych
• współudział w przygotowaniu raportów i publikacji naukowych

 

Warunki zatrudnienia:
Umowa - miesięczne stypendium naukowe 4900 zł (zatrudnienie od 1.02.2024 do 30.09.2026 z możliwością przedłużenia maksymalnie do 30.11.2026 r.).

 

Dodatkowe informacje:
Celem projektu jest szeroko pojęta walidacja najnowocześniejszych modeli klimatycznych oparta na jednorodnych zbiorach danych referencyjnych, pochodzących przede wszystkim z obserwacji warunków atmosferycznych oraz w przypadku cyrkulacji atmosferycznej z reanaliz klimatologicznych.
Opis projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-09-15-opu8jisl/streszczenia/573842-pl.pdf
Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Ocenie podlegać będą osiągnięcia naukowe Kandydata, doświadczenie naukowe oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie.


Wymagane dokumenty:
✓ życiorys naukowy/zawodowy,
✓ list motywacyjny,
✓ dyplom ukończenia studiów magisterskich
✓ zaświadczenie potwierdzające status doktoranta w Szkole Doktorskiej
✓ oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie, do pobrania TUTAJ


Termin zgłaszania ofert: 15 stycznia 2024


Dokumenty proszę przesyłać mailowo na adres kierownika projektu, dr hab. Agnieszki Wypych, prof. UJ (agnieszka.wypych@uj.edu.pl).


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kami.


Po rozpatrzeniu ofert kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O jej terminie i miejscu wybrane osoby zostaną poinformowane pocztą elektroniczną