Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o wyborze wykonawcy na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „VIMOMA – Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński, finansowanego ze środków International Visegrad Fund (Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego ), nr umowy 22210176

 

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na: przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „VIMOMA – Experience design and nature conservation via VIsitor MOnitoring and MAnagement in protected areas” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński, finansowanego ze środków International Visegrad Fund (Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego ), nr umowy 22210176

 

Wyłoniono Wykonawcę:

Nazwa: Profin Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o.

 

oferującego za realizację całości zamówienia cenę: 8000 zł netto/9840 zł brutto

 

Wykonawca był jedynym podmiotem, który odpowiedział na zapytanie ofertowe rozesłane drogą mailową oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. Oferta była kompletna i prawidłowo złożona oraz spełniała warunki zamieszczone w zapytaniu z 13.12.2023 roku.