Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia

O przyjęcie na stacjonarne studia na Wydziale Geografii i Geologii UJ mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestracja kandydatów, terminy:

Każda osoba zamierzająca ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów jest zobowiązana założyć w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) indywidualne konto na stronie https://irk.uj.edu.pl, a następnie dokonać za jego pośrednictwem rejestracji na studia oraz spełnić warunki wymagane dla jej potwierdzenia (w tym opłata). Podczas rejestracji na studia kandydat nie dostarcza żadnych dokumentów - są one potrzebne dopiero przy wpisie na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz zasadach kwalifikacji na studia znajdują się na stronie internetowej www.irk.uj.edu.pl

 

Dodatkowe informacje

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:
31-007 Kraków,
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A)
telefon: +(48) 12 663 26 60, 12 663 26 62
email: rekrutacja@uj.edu.pl
strona www: www.rekrutacja.uj.edu.pl
https://irk.uj.edu.pl
Godziny dyżurów: poniedziałek - piątek, 08:00 - 16:00