Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia na Wydziale Geografii i Geologii UJ mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości lub uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestracja kandydatów, terminy:

Każda osoba zamierzająca ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów jest zobowiązana założyć w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) indywidualne konto na stronie https://irk.uj.edu.pl, a następnie dokonać za jego pośrednictwem rejestracji na studia geologiczne oraz spełnić warunki wymagane dla jej potwierdzenia (w tym opłata). Podczas rejestracji na studia kandydat nie dostarcza żadnych dokumentów - są one potrzebne dopiero przy wpisie na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz zasadach kwalifikacji na studia znajdują się na stronie internetowej www.erk.uj.edu.pl

 

Dodatkowe informacje

We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia UJ:
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24, pokój 18
tel.: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81
fax.: (+48 12) 663 14 34
e-mail: rekrutacja@uj.edu.pl
strona www: www.rekrutacja.uj.edu.pl
https://irk.uj.edu.pl
Godziny dyżurów: poniedziałek - piątek, 08:00 - 16:00