Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty Wydziałowej Komisji Wyborczej

LUTY 2024: Wybory elektorów i delegatów

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Wydziale Geografii i Geologii - okręg XIX, obwód 13

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Geografii i Geologii - okręg XIII, obwód 2

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego na Wydziale Geografii i Geologii - okręg XIII, obwód 1

MARZEC 2024: Wybory do Senatu

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni na Wydziale Geografii i Geologii

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni na Wydziale Geografii i Geologii

MAJ 2024: Wybory kandydata na dziekana na kadencję 2024-2028

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym członków rady Wydziału Geografii i Geologii w celu wyboru kandydata na dziekana na kadencję 2024-2028

CZERWIEC 2024: Wybory przedstawicieli do Rady Wydziału i Rad Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej i Instytutu Nauk Geologicznych

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach  innych niż profesora, profesora uczelni lub nieposiadających stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Geografii i Geologii

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na Wydziale Geografii i Geologii