Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najbliższe obrony prac doktorskich

25 kwietnia 2024 r. (czwartek), godz. 9:15

Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny III Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, przy ul. Gronostajowej 7, w sali P 1.0.1. 

mgr Monika Panecka-Niepsuj

Zróżnicowanie oddziaływania przestrzennego miast centralnych średniej wielkości w Polsce na ich strefy peryferyjne

Promotor:
Prof. dr hab. Andrzej ZBOROWSKI

--

7 maja 2024 r. (wtorek), godz. 12:15

Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ul. Gronostajowej 3a w Krakowie, sala 0.10 (Aula)

mgr Magdaleny Makiel

Mechanizmy wietrzenia glaukonitu w glebach klimatu umiarkowanego

Promotor: 
Prof. dr hab. Michał SKIBA