Przejdź do głównej treści

Fundusz Stypendialny im. Ignacego Domeyki

Informacje o naborze

Stypendium jest adresowane do wyróżniających się uczniów polskich szkół średnich, którzy planują rozpocząć studia na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendia skierowane są do uczniów, którzy spełniają łącznie następujące dwa kryteria:

• ukończyli nie dawniej niż dwa lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę średnią lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły;

• byli laureatami albo finalistami stopnia centralnego ogólnopolskiej olimpiady geograficznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej lub wiedzy ekonomicznej .

Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości nieprzekraczajacej 1000 zł miesięcznie, przyznawane na 10 miesięcy

Czas trwania naboru: do 31 sierpnia br.

Przyjmowanie wniosków: wgig@uj.edu.pl

Ogłoszenie wyników: do 10 września br.

Regulamin

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Skład Komisji Konkursowej Dziekańskiego Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki

Komisja powołana Decyzją nr 12/2019 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii z dnia 26 czerwca 2019 r. w składzie:

Dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ - przewodnicząca
Dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ
Dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ
Dr Anna Lewandowska
Dawid Bochnak - przedstawiciel studentów

Laureaci Stypendium im. Ignacego Domeyki

2019/2020

1. Magdalena Bajer

2. Wojciech Haska

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Decyzją Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego wnioski o stypendium z Funduszu im. Ignacego Domeyki składać można do 31 sierpnia 2020 roku. Wyniku konkursu ogłoszone zostaną do 10 września br.