Przejdź do głównej treści

Informacje o naborze

Stypendium jest adresowane do wyróżniających się uczniów polskich szkół średnich, którzy planują rozpocząć studia na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendia skierowane są do uczniów, którzy spełniają łącznie następujące dwa kryteria:

• ukończyli nie dawniej niż dwa lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę średnią lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły;

• byli laureatami albo finalistami stopnia centralnego ogólnopolskiej olimpiady geograficznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej lub wiedzy ekonomicznej .

Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości nieprzekraczajacej 1000 zł miesięcznie, przyznawane na 10 miesięcy

Czas trwania naboru: do 30 czerwca 2021 r.

Przyjmowanie wniosków: wgig@uj.edu.pl

Ogłoszenie wyników: do 31 lipca 2021 r.

Przepisy

Decyzja nr 1/2021 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie: zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki i ogłoszenia wyniku

Decyzja nr 3/2020 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 23 września 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 listopada 2019 roku w sprawie Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki

Zarządzenie nr 99 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 listopada 2019 roku w sprawie: Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki

Laureaci Stypendium im. Ignacego Domeyki

2019/2020

1. Magdalena Bajer

2. Wojciech Haska

2020/2021

1. Szymon Mol

Regulamin

Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

Rektorski Fundusz Stypendialny dla Olimpijczyków

Fundusz Stypendialny Ad Polonos

Widok zawartości stron Widok zawartości stron