Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje działające na Wydziale Geografii i Geologii UJ oraz reprezentanci Wydziału w komisjach senackich i rektorskich

Wydziałowa Komisja Konkursowa

 • dr hab. Anita BOKWA prof. UJ
 • prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI
 • prof. dr hab. Marek DREWNIK
 • prof. dr hab. Michał GRADZIŃSKI
 • dr hab. Mariusz KĘDZIERSKI, prof. UJ
 • prof. dr hab. Jacek KOZAK (Z-ca Przewodniczącego)
 • dr hab. Monika MURZYN-KUPISZ, prof. UJ
 • dr hab. Marta OSZCZYPKO-CLOWES, prof. UJ (Przewodniczący)
 • prof. dr hab. Alfred UCHMAN

Wydziałowa Komisja ds. Procedury Awansowej na Stanowisko Profesora Uczelni

 • dr hab. Anita BOKWA, prof. UJ
 • prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI (Przewodniczący)
 • prof. dr hab. Marek DREWNIK
 • prof. dr hab. Michał GRADZIŃSKI
 • dr hab. Mariusz KĘDZIERSKI, prof. UJ
 • prof. dr hab. Jacek KOZAK
 • dr hab. Mirosław MIKA, prof. UJ
 • prof. dr hab. Alfred UCHMAN
 • prof. dr hab. Wiesław ZIAJA

Wydziałowa Komisja Oceniająca

 • dr hab. Anita BOKWA, prof. UJ
 • prof. dr hab. Marek DREWNIK (Przewodniczący)
 • prof. dr hab. Michał GRADZIŃSKI
 • dr hab. Mariusz KĘDZIERSKI, prof. UJ
 • prof. dr hab. Jacek KOZAK
 • dr hab. Marta OSZCZYPKO-CLOWES, prof. UJ
 • dr Piotr TRZEPACZ
 • dr hab. Patrycja WÓJCIK-TABOL, prof. UJ

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

 • prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI
 • dr hab. Marta OSZCZYPKO-CLOWES, prof. UJ
 • dr hab. Andrzej ZBOROWSKI, prof. UJ (Przewodniczący)

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 • Emilia DZIESZKO (studentka)
 • dr Łukasz MUSIELOK
 • Dawid PIETRZAK (student)
 • dr Mateusz SZCZĘCH
 • dr Jakub TACZANOWSKI
 • Prof. dr hab. Józef Robert TWARDOSZ (Przewodniczący)

Komisja Konkursowa Dziekańskiego Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki

 • dr hab. Marta OSZCZYPKO-CLOWES, prof. UJ
 • dr hab. Elżbieta GORCZYCA, prof. UJ
 • dr Piotr TRZEPACZ
 • dr hab. Patrycja-WÓJCIK-TABOL, prof. UJ
 • przedstawiciel studentów: Przewodniczący/a Samorządu Studentów na Wydziale Geografii i Geologii

Wydziałowa Komisja Profesorska

 • Prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI
 • Prof. dr hab. Marek DREWNIK
 • Prof. dr hab. Michał GRADZIŃSKI
 • Prof. dr hab. Jacek KOZAK
 • Prof. dr hab. inż. Marek MICHALIK
 • Prof. dr hab. Michał SKIBA
 • Prof. dr hab. Józef Robert TWARDOSZ
 • Prof. dr hab. Alfred UCHMAN
 • Prof. dr hab. Zbigniew USTRNUL
 • Prof. dr hab. Andrzej ZBOROWSKI
 • Prof. dr hab. Wiesław ZIAJA
 • Prof. dr hab. Mirosław ŻELAZNY

Wydziałowa Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

 • Dr hab. Mirosław MIKA, prof. UJ (Przewodniczący)
 • Dr hab. Izabela SOŁJAN, prof. UJ (Zastępca Przewodniczącego)
 • Dr Arkadiusz KOŁOŚ 
 • Dr hab. Grzegorz MICEK, prof. UJ 
 • Dr Krzysztof OSTAFIN
 • Dr Magdalena KUBAL-CZERWIŃSKA (Sekretarz)

 

Stała Senacka Komisja ds. Nauczania

dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ (członek)
dr Piotr Trzepacz (z-ca)

Stała Senacka Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Michał Gradziński  (czlonek)
prof. dr hab. Jacek Kozak (z-ca)

Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich

prof. dr hab. Alfred Uchman (członek)
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul (z-ca)

Stała Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów

prof. dr hab. Bolesław Domański (członek)
prof. dr hab. Michał Gradziński (z-ca)

Stała Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Nagród

prof. dr hab. Bolesław Domański (członek)
prof. dr hab. Zbigniew Sawłowicz (z-ca)

Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju

prof. dr hab. Marek Drewnik (członek)
dr hab. Michał Skiba, prof. UJ (z-ca)

Stała Rektorska Komisja ds. Badań Naukowych

prof. dr hab. Marek Drewnik (członek komisji)

prof. dr hab. Jacek Kozak (członek komisji)

prof. dr hab. Michał Gradziński (członek komisji)

dr hab. Agnieszka Wypych, prof. UJ (zastępca członka komisji)

dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, prof. UJ (zastępca członka komisji)

dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ (zastępca członka komisji)
 

Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna

prof. dr hab. Marek Drewnik (członek)

prof. dr hab. Marek Michalik (z-ca)
 

Stała Rektorska Komisja Remontowa

prof. dr hab. Michał Gradziński (członek)

dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ (z-ca)
 

Stała Rektorska Komisja Socjalna

mgr Alicja Marciniak-Nowak (członek)

dr Mateusz Troll (z-ca)

dr hab. Izabela Sołjan, prof. UJ (członek)

Lokalizacje grobów zmarłych profesorów Wydziału Geografii i Geologii UJ