Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisje działające na Wydziale Geografii i Geologii UJ oraz reprezentanci Wydziału w komisjach senackich i rektorskich

Komisje Wydziałowe (kadencja 2020-2024)

Wydziałowa Komisja Konkursowa

dr hab. Anita BOKWA prof. UJ

prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI

prof. dr hab. Marek DREWNIK

dr hab. Michał GRADZIŃSKI, prof. UJ

dr hab. Mariusz KĘDZIERSKI, prof. UJ

prof. dr hab. Jacek KOZAK

dr hab. Marta OSZCZYPKO-CLOWES, prof. UJ

prof. dr hab. Alfred UCHMAN

Wydziałowa Komisja ds. Procedury Awansowej na Stanowisko Profesora Nadzwyczajnego

dr hab. Anita BOKWA, prof. UJ

prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI

prof. dr hab. Marek DREWNIK

dr hab. Michał GRADZIŃSKI, prof. UJ

dr hab. Mariusz KĘDZIERSKI, prof. UJ

prof. dr hab. Jacek KOZAK

dr hab. Mirosław MIKA, prof. UJ

prof. dr hab. Alfred UCHMAN

prof. dr hab. Wiesław ZIAJA

Wydziałowa Komisja Oceniająca

dr hab. Anita BOKWA, prof. UJ

prof. dr hab. Marek DREWNIK

dr hab. Michał GRADZIŃSKI, prof. UJ

dr hab. Mariusz KĘDZIERSKI, prof. UJ

dr Piotr TRZEPACZ

dr hab. Patrycja WÓJCIK-TABOL, prof. UJ

Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI

dr hab. Marta OSZCZYPKO-CLOWES, prof. UJ

prof. dr hab. Zbigniew SAWŁOWICZ

dr hab. Andrzej ZBOROWSKI, prof. UJ

Wydziałowa Komisja Profesorska

dr hab. Marta OSZCZYPKO-CLOWES, prof. UJ

dr hab. Elżbieta GORCZYCA, prof. UJ

dr Piotr TRZEPACZ

dr hab. Patrycja WÓJCIK-TABOL, prof. UJ

Wydziałowa Komisja Wyborcza

Grzegorz BUBAK (student)

dr Łukasz MUSIELOK

prof. dr hab. inż. Zbigniew SAWŁOWICZ (Przewodniczący)

dr Jakub TACZANOWSKI

dr hab. Józef Robert TWARDOSZ, prof. UJ

Weronika WIERZGACZ (student)

Komisja Konkursowa Dziekańskiego Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki

dr hab. Marta OSZCZYPKO-CLOWES, prof. UJ

dr hab. Elżbieta GORCZYCA, prof. UJ

dr Piotr TRZEPACZ

dr hab. Patrycja-WÓJCIK-TABOL, prof. UJ

przedstawiciel studentów: Przewodniczący/a Samorządu Studentów na Wydziale Geografii i Geologii

Komisje Senackie (kadencja 2016-2020)

Stała Senacka Komisja ds. Nauczania

dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ (członek)
dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ (z-ca)

Stała Senacka Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ  (czlonek)
prof. dr hab. Jacek Kozak (z-ca)

Stała Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich

prof. dr hab. Alfred Uchman (członek)
prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul (z-ca)

Stała Senacka Komisja ds. Majątku i Finansów

prof. dr hab. Bolesław Domański (członek)
dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ (z-ca)

Stała Senacka Komisja ds. Odznaczeń i Nagród

prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (członek)
prof. dr hab. Zbigniew Sawłowicz (z-ca)

Stała Senacka Komisja ds. Rozwoju

prof. dr hab. Bolesław Domański (członek)
dr hab. Michał Skiba, prof. UJ (z-ca)

Komisje Rektorskie (kadencja 2016-2020)

Stała Rektorska Komisja Statutowo-Prawna

prof. dr hab. Bolesław Domański (członek)
prof. dr hab. Marek Michalik (z-ca)

Stała Rektorska Komisja Remontowa

dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ (członek)
dr hab. Anita Bokwa, prof. UJ (z-ca)

Stała Rektorska Komisja ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ

Uczelniany Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

dr hab. Katarzyna Piotrowicz, prof UJ (czlonek)
dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ (z-ca)

Zespół ds. internacjonalizacji studiów

dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ (członek)
mgr Katarzyna Rotter Jarzębińska (z-ca)

Zespół ds. identyfikacji nowych obszarów kształcenia i rozwoju nowatorskich programów nauczania

dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ (członek)
dr Robert Pawlusiński (z-ca)

Zespół ds. studiów III stopnia

dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, prof. UJ (członek)
prof. dr hab. Marian Adam Gasiński (z-ca)

Rada Własnych Funduszy Stypendialnych

prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka (członek)

Stała Rektorska Komisja Socjalna

dr Leszek Kowanetz (członek)
prof. dr hab. Marek Cieszkowski (z-ca)

Rada Archiwalna

mgr Małgorzata Włodarska (czlonek)

Rada Centrum Edukacji Przyrodniczej

dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ (czlonek)
dr hab. Mariusz Kędzierski, prof. UJ (członek)

Rada Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ

prof. dr hab. Bolesław Domański (czlonek)

Koordynatorzy programu ERASMUS+

dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej

mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska

dla Instytutu Nauk Geologicznych

dr Dorota Salata

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

dr hab. Katarzyna Piotrowicz, prof. UJ
dr Anna Lewandowska
dr hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ
dr hab. Jarosław Balon, prof. UJ
dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ
dr Janusz Siwek
dr Maciej Kania
dr Piotr Trzepacz
Sekretarz: mgr Ewa Kwiatkowska
Przedstawiciele studentów:
Grzegorz Bubak
Paweł Zegadło
Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:
mgr Jarosław Zacharski – Dyrektot Pionu Poszukiwań w Orlen Upstream Sp. z o. o.
Piotr Szubert – przedstawiciel firmy Jacobs

Pełnomocnicy ds. ankiet studenckich

dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Geografii i Geologii UJ

dr Janusz Siwek

dla Instytutu Nauk Geologicznych

dr Maciej Kania

Komitet ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ

prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka (członek)

Lokalizacje grobów zmarłych profesorów Wydziału Geografii i Geologii UJ