Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Komunikaty Wydziałowe

Web Content Display Web Content Display

Komunikaty wydziałowe

Komunikat wydziałowy nr 3/2020 z dnia 19 października 2020 w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i konsekwencji wynikających z włączenia miasta Krakowa do czerwonej strefy 

Komunikat wydziałowy nr 2/2020 z dnia 7 października 2020 roku wydany przez Prodziekana Wydziału Geografii
i Geologii UJ ds. studenckich w sprawie: procedur przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
w zakresie organizacji procesu dydaktycznego

Komunikat wydziałowy nr 1/2020 z dnia 7 października 2020 r. wydany przez Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ w sprawie: organizacji pracy w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Zarządzenie nr 10/2020 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy na Wydziale Geografii i geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie od 25 maja do 30 września 2020 roku w związku z przecidziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 9/2019 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 24 września 2019 r. w sprawie:zmiany Regulaminu Dziekańskiego Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarządzenie nr 7/2018 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: powołania kierownika studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Geologia.

Zarządzenie nr 6/2018 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie: utworzenia Dziekańskiego Funduszu Stypendialnego im. Ignacego Domeyki na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarządzenie nr 5/2018 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: powołania kierownika studiów na kierunku e-gospodarka przestrzenna.

.Zarządzenie nr 4/2017 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 1 listopada 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Profesorskiej na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarządzenie nr 3/2017 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania Instytutowego Pełnomocnika ds. ankiet studenckich w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii U z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania Instytutowego Pełnomocnika ds. ankiet studenckich w Instytucie Nauk Geologicznych UJ.

Zarządzenie nr 1/2017 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania Wydziałowego Pełnomocnika ds. ankiet studenckich na Wydziale Geografii i Geologii UJ.

Powołanie 1) Kierownika studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Geologia 2) Kierownika Rady Programowej na kierunku Geologia wraz z funkcją w Zespole ds. oceny efektów kształcenia w Instytucie Nauk Geologicznych UJ

Powołanie Pełnomocnika Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Geografii i Geologii UJ

Powołanie Pełnomocnika Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ ds. ewaluacji jakości kształcenia w Instytucie Nauk Geologicznych UJ

Powołanie Pełnomocnika Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ ds. ewaluacji jakości kształcenia
w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Powołanie Pełnomocnika Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ ds. ewaluacji jakości kształcenia na Wydziale Geografii i Geologii UJ

Powołanie Koordynatora Programu Erasmus + w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Powołanie Koordynatora Programu Erasmus + w Instytucie Nauk Geologicznych UJ

Powołanie Wydziałowego Koordynatora ds. pomocy materialnej

Decyzja nr 1 Dziekana Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Archiwizowania Prac Pisemnych
 

Zarządzenie nr 2/2012 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie: procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia.

Zarządzenie nr 1/2012 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi z dnia 18 grudnia 2012 roku 
w sprawie: polityki jakości stosowanej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.