Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tradycja

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tradycja

Wydział Geografii i Geologii UJ rozpoczął działalność 20 marca 2017 r. Rozwijające się w jego obrębie nauki o Ziemi mają wielowiekową tradycję na Uniwersytecie Jagiellońskim, poczynając od XVI-wiecznych opracowań geograficznych i mineralogicznych.

O znaczeniu nauk o Ziemi może świadczyć fakt, że najdłuższą ciągłą serią pomiarową w Polsce są rozpoczęte w  1792 r. przez Jana Śniadeckiego obserwacje meteorologiczne prowadzone do tej pory w krakowskim Ogrodzie Botanicznym. Pierwszym dyrektorem Ogrodu Botanicznego był Jan Jaśkiewicz, który jako kierownik Katedry Historii Naturalnej w 1782 r. utworzył Muzeum Mineralogiczne.

Rozwój nauki i wyodrębnianie się dyscyplin naukowych w XIX w. spowodowały powołanie na Uniwersytecie Jagiellońskim Katedry Mineralogii i Jeognozji (1811) oraz Katedry Geografii (1849), które przekształciły się Gabinet Geologiczny (1886) i Pracownię Paleontologiczną (1912) oraz Instytut Geograficzny (1920). Geografia i geologia reprezentujące nauki o Ziemi rozwijały się początkowo na Wydziale Filozoficznym, następnie Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, a od 1952 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ.

W 1972 r. powołany został do życia Instytut Nauk Geologicznych, który kontynuuje tradycje badań geologicznych. W 2000 r. Instytut Geografii zmienił nazwę na Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.

Łańcuch dziekański
opis wkrótce
Łańcuch dziekański

Berło dziekańskie

Berło dla Wydziału Geologii i Geografii UJ zostało wykonane we wrześniu 2017 roku, wg XIX - wiecznej tradycji, tj. bereł używanych przez dawne Wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Składa się ono z rozkręcanej trzy częściowej laski, z umieszczonym herbem Uniwersytetu Jagiellońskiego, z nodusem, zdobionym wieńcem z liści laurowych, na którego szczycie została umieszczona postać Ignacego Domeyki. Na podstawie nodusa widnieje napis wykonany kursywą „Ignacy Domeyko”. Dodatkowo stopa laski i poszczególne jej części ozdobione są ażurowymi koszyczkami. Figurę patrona Wydziału zaprojektowano w oparciu o fotografie, z których najpierw wykonano woskowy model a następnie odlano całą postać I. Domeyki. Berło wykonano z kutego i cyzelowanego srebra próby 925 (sterling).

Projekt i model wykonał artysta plastyk Marek Ganew, w pracowni Konserwacji Rzemiosła Artystycznego, pod kierownictwem dr. hab. Marcina Biborskiego.

Berło dziekańskie