Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład rady wydziału

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Wydziału Geografii i Geologii UJ

Profesorowie

 1. Prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI
 2. Prof. dr hab. Marek DREWNIK
 3. Prof. dr hab. Michał GRADZIŃSKI
 4. Prof. dr hab. Jacek KOZAK
 5. Prof. dr hab. Kazimierz KRZEMIEŃ
 6. Prof. dr hab. inż. Marek MICHALIK
 7. Prof. dr hab. Joanna POCIASK-KARTECZKA
 8. Prof. dr hab. inż. Zbigniew SAWŁOWICZ
 9. Prof. dr  hab. Józef Robert TWARDOSZ
 10. Prof. dr hab. Alfred UCHMAN
 11. Prof. dr hab. Zbigniew USTRNUL
 12. Prof. dr hab. Wiesław ZIAJA
 13. Prof. dr hab. Mirosław ŻELAZNY, prof. UJ

Doktorzy habilitowani

 1. Dr hab. Jarosław BALON, prof. UJ
 2. Dr hab. Elżbieta BILSKA-WODECKA, prof. UJ
 3. Dr hab. Anita BOKWA, prof. UJ
 4. Dr hab. Elżbieta GORCZYCA, prof. UJ
 5. Dr hab. Krzysztof GWOSDZ, prof. UJ
 6. Dr hab. Renata JACH, prof. UJ
 7. Dr hab. Mariusz KĘDZIERSKI, prof. UJ
 8. Dr hab. Bogusław KOŁODZIEJ
 9. Dr hab. Małgorzata LUC
 10. Dr hab. Dorota MATUSZKO, prof. UJ
 11. Dr hab. Grzegorz MICEK, prof. UJ
 12. Dr hab. Anna MICHNO, prof. UJ
 13. Dr hab. Mirosław MIKA, prof. UJ
 14. Dr hab. Monika MURZYN-KUPISZ, prof. UJ
 15. Dr hab. Marta OSZCZYPKO-CLOWES, prof. UJ
 16. Dr hab. Katarzyna PIOTROWICZ, prof. UJ
 17. Dr hab. Mariusz ROSPONDEK, prof. UJ
 18. Dr hab. inż. Bartłomiej RZONCA, prof. UJ
 19. Dr hab. Janusz SIWEK
 20. Dr hab. Michał SKIBA, prof. UJ
 21. Dr hab. Wojciech SZYMAŃSKI, prof. UJ
 22. Dr hab. Izabela SOŁJAN, prof. UJ
 23. Dr hab. Jolanta ŚWIĘCHOWICZ, prof. UJ
 24. Dr hab. Patrycja WÓJCIK-TABOL, prof. UJ
 25. Dr hab. Agnieszka WYPYCH, prof. UJ
 26. Dr hab. Andrzej ZBOROWSKI, prof.

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

 1. Dr Beata DZIUBIŃSKA
 2. Dr Jadwiga GAŁKA
 3. Dr Katarzyna GORCZYCA
 4. Dr Maciej KANIA
 5. Dr Dorota SALATA
 6. Dr Jakub TACZANOWSKI

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Mgr Ewa KWIATKOWSKA
 2. Mgr Mateusz STOLARCZYK
 3. Mgr Małgorzata WŁODARSKA

Przedstawiciele Towarzystwa Doktorantów UJ i Samorządu Studentów UJ

 1. Mgr Weronika BALINIAK
 2. Mgr Izabela GUZIK
 3. Mgr Dawid PIĄTEK
 4. Dawid BOCHNAK
 5. Joanna HAŁYS
 6. Ewa KALISZ
 7. Agata KUŹMA
 8. Alicja LIS
 9. Anna MICKIEWICZ
 10. Mateusz RAJCZYK
 11. Jakub SŁOTWIŃSKI
 12. Dorota WALUŚ
 13. Patrycja WÓJTOWICZ

Osoby z głosem doradczym

1. Dr Jarosław DZIAŁEK

2. Dr Dominik KAIM

3. Dr Piotr TRZEPACZ

Emerytowani Profesorowie

 1. Prof. dr hab. M. Adam GASIŃSKI
 2. Prof. dr hab. Krystyna GERMAN
 3. Prof. dr hab. Zygmunt GÓRKA
 4. Prof. dr hab. Czesław GUZIK
 5. Prof. dr hab. Antoni JACKOWSKI
 6. Prof. dr hab. Włodzimierz KUREK
 7. Prof. dr hab. Stanisław LESZCZYŃSKI
 8. Prof. dr hab. Elżbieta MORYCOWA
 9. Prof. dr hab. Nestor OSZCZYPKO
 10. Prof. dr hab. Danuta PTASZYCKA-JACKOWSKA
 11. Prof. dr hab. Stefan SKIBA
 12. Prof. dr hab. Andrzej ŚLĄCZKA
 13. Prof. dr hab. Janina TREPIŃSKA

Protokolant

1.    Mgr inż. Katarzyna Woźnica-Hofman 

(planowane)


14.09.2021 r.  

26.10.2021 r.

23.11.2021 r.

14.12.2021 r.

25.01.2022 r.

22.02.2022 r.

22.03.2022 r.

26.04.2022 r.

24.05.2022 r.

28.06.2022 r.      

13.09.2022 r.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 roku

Uchwała nr 25/IX/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 14 września 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Oceniającej

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2021 roku

Uchwała nr 10/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o awans dr Małgorzaty Pietrzak na stanowisko profesora uczelni

Uchwała nr 11/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o awans dr Anny Lewandowskiej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych

Uchwała nr 12/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o awans dr Justyny Liro na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Uchwała nr 13/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie kartowania geologicznego oraz GIS w ramach posiadanego etatu w Instytucie Nauk Geologicznych UJ

Uchwała nr 14/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie geografii turyzmu w ramach posiadanego etatu w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Uchwała nr 15/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: przedłużenia zatrudnienia dr. Piotra Jaglarza w ramach umowy o pracę na stanowisku adiunkta w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Nauk Geologicznych UJ

Uchwała nr 16/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: Zaopiniowania wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie geografii fizycznej i ekologii krajobrazu w ramach posiadanego etatu w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Uchwała nr 17/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: Przekształcenia Wydziałowej Komisji ds. Procedury Awansowej na Stanowisko Profesora Uczelni w Wydziałową Komisję ds. Konkursów i Awansów na Stanowisko Profesora Uczelni

Uchwała nr 18/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Uchwała nr 19/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Geologicznych UJ

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2021 roku

Uchwała nr 4/IV/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: kandydata na członka Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającej przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej

Uchwała nr 5/IV/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: wydania opinii dotyczącej zmiany kierownika studiów III stopnia w Instytucie Nauk Geologicznych na Wydziale Geografii i Geologii UJ

Uchwała nr 6/IV/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: zaopiniowania kandydata do Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Pro Arte Docendi

Uchwała nr 7/IV/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: Zaopiniowania wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie kartowania geologicznego oraz GIS w ramach posiadanego etatu w Instytucie Nauk
Geologicznych UJ

Uchwała nr 8/IV/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: Zaopiniowania wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo dydaktycznych w zakresie geografii turyzmu w ramach posiadanego etatu w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Uchwała nr 9/IV/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: Wyrażenia zgody na promotorstwo prac dyplomowych realizowanych w ING UJ przez dr. Mateusza Szczęcha, zatrudnionego na stanowisku adiunkta

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2021 roku

Uchwała nr 1/II/2021 Rady Wydziału geografii i Geologii UJ z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: odnowienia doktoratu prof. dr. hab. dr. h. c. Antoniego Jackowskiego po pięćdziesięciu latach od uzyskania stopnia naukowego doktora

Uchwała nr 2/II/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: nadania imienia budynkowi Instytutu Nauk Geologicznych UJ 

Uchwała nr 3/II/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku w sprawie zmian w programach studiów na kierunkach: Geografia i gospodarka przestrzenna – studia pierwszego stopnia, Geografia – studia drugiego stopnia oraz E-gospodarka przestrzenna – studia drugiego stopnia.

Uchwały podjęte dnia 27 października 2020 roku

Uchwała nr 5/X/2020 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 października 2020 roku w sprawie: zaopiniowania kandydata na kierownika studiów III stopnia w Instytucie Nauk Geologicznych na Wydziale Geografii i Geologii UJ na kadencję 2020-2024

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r.

Uchwała nr 3/IX/2020 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 15 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji wydziałowych na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 4/IX/2020 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 15 września 2020 roku w sprawie: zaopiniowania kandydata na kierownika studiów III stopnia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geografii i Geologii UJ na kadencję 2020-2024

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 2/VI/2020 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie: udziału przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora habilitowanego w Radzie Wydziału Geografii i Geologii UJ na kadencję 2020-2024.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r.

Uchwała nr 125/I/2020 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 28.01.2020 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 124/2019 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: dostosowania do przepisów powszechnie obowiązujących szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium rektora dla doktorantów studiów III stopnia w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geografii i geologii.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 r.

Uchwała nr 121/2019 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu oraz kryteriów przyznawania środków na zadania służące rozwojowi uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Geografii i Geologii UJ.

Uchwała nr 113/2019 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie: programu studiów I stopnia na kierunku Earth Sciences in a Changing World, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 112/2019 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: programu studiów II stopnia na kierunku e-gospodarka przestrzenna, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 111/2019  Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: programu studiów II stopnia na kierunku geografia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 110/2019  Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: programu studiów I stopnia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 109/2019  Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie: programu studiów II stopnia na kierunku geologia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 108/2019  Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie: programu studiów I stopnia na kierunku geologia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 26 marca 2019 r.

Uchwała nr 98/2019 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany w składzie osobowym Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń na kadencję 2017-2020.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2019 r.

Uchwała nr 70/2019 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: wygaszania studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Geografia, od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 69/2019 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: uruchomienia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Geografia i gospodarka przestrzenna, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2019 r.

Uchwała nr 64/2019 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany programu studiów podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej UNIGiS.

Załączniki UNIGiS (pakiet)

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 11 września 2018 r.

Uchwała nr 51/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: przyporządkowania szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej do kryteriów ogólnych (obowiązujących od 30 września 2018 r.), wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 39/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: przyporządkowania szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej do kryteriów ogólnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Uchwała nr 38/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: planu i programu kształcenia na studiach III stopnia w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geografia, rozpoczętych od roku akademickiego 2017/2018.

Uchwała nr 37/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: planu i programu studiów III stopnia w dziedzinie: nauk o Ziemi, dyscyplinie: geografia, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018.

Uchwała nr 36/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad studiowania na kierunku geografia i e-gospodarka przestrzenna.

Uchwała nr 35/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale nr 12/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad studiowania na kierunku geologia.

Uchwała nr 34/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale nr 8/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów II stopnia na kierunku geologia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018.

Uchwała nr 33/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale nr 7/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów I stopnia na kierunku geologia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 r.

Uchwała nr 14/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania partycypowania Wydziału Geografii i Geologii UJ w finansowaniu Biblioteki Nauk Przyrodniczych UJ.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2018 r.

Uchwała nr 8/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie:proponowanego przez Zespół przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego modelu kształcenia nauczycieli.

Uchwała nr 7/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: planu i programu studiów I stopnia na kierunku Earth Sciences in a Changing World, rozpoczynających od roku akademickiego 2018 2019.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2018 r.

Uchwała nr 1/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany nazwy Rady Programowej kierunku studiów pierwszego stopnia dla obcokrajowców na Wydziale Geografii i Geologii UJ

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 1/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulamin oraz kryteriów przyznawania środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Geografii i Geologii UJ.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2017 r.

Uchwała nr 4/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 28 listopada 2017 r w sprawie wytycznych dla Rady Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Rady Instytutu Nauk Geologicznych UJ w zakresie ustalania zasad oceny i kryteriów punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych oraz stypendium Rektora UJ dla najlepszych doktorantów.

Uchwała nr 3/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej UNIGiS, rozpoczętych od roku akademickiego 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Uchwała nr 2/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej UNIGiS, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/201.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 19/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: kryteriów przyznawania doktorantom Wydziału Geografii i Geologii UJ stypendium: doktoranckiego; zatwierdzenia zasad oceny i kryteriów punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o przyznawanie zwiększeń stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych; zasad oceny i kryteriów punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium Rektora UJ dla najlepszych doktorantów wraz z załącnzikami.

Uchwała nr 18/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów „sprawozdań z wykonanych obowiązków doktoranta” oraz spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego obowiązująca uczestników: studiów III stopnia w dziedzinie nauki o Ziemi, dyscyplinie geologia; studiów III stopnia w dziedzinie nauki o Ziemi, dyscyplinie geografia wraz z załącnzikami.

Uchwała nr 17/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu  i programu kształcenia na studiach III stopnia w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geologia, rozpoczętych od roku akademickiego 2017/2018 wraz z załącnzikami.

Uchwała nr 16/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu kształcenia na studiach III stopnia w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geografia, rozpoczętych od roku akademickiego 2017/2018 wraz z załącnzikami.

Uchwała nr 15/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu kształcenia na studiach III stopnia w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geologia, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018 wraz z załącnzikami.

Uchwała nr 14/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów III stopnia w dziedzinie: nauk o Ziemi, dyscyplinie geografia, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018 wraz z załącnzikami.

Uchwała nr 13/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad studiowania na kierunku geografia i e-gospodarka przestrzenna.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Uchwała nr 12/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad studiowania na kierunku geologia.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 11/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów II stopnia na kierunku e-gospodarka przestrzenna, rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 10/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów II stopnia na kierunku geografia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 9/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów I stopnia na kierunku geografia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 8/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów II stopnia na kierunku geologia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3a
Załącznik 3b

Uchwała nr 7/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów I stopnia na kierunku geologia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3a
Załącznik 3b

Uchwała nr 6/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów II stopnia na kierunku e-gospodarka przestrzenna, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 5/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów II stopnia na kierunku geografia, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 4/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów I stopnia na kierunku geografia, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 3/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów II stopnia na kierunku geologia, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 2/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów I stopnia na kierunku geologia, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 1/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Rady Programowej wydziałowego kierunku „Geosciences in a changing environment”.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 30 maja 2017 r.

Uchwała nr 1/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 30 maja w sprawie: przyjęcia Regulamin oraz kryteriów przyznawania środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Geografii i Geologii UJ.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 4/2017 Rady Wydziału z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie: powołania Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia Wydziału Geografii i Geologii UJ.

Uchwała nr 3/2017 Rady Wydziału z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń na kadencję 2017-2020.

Uchwała nr 2/2017 Rady Wydziału z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej na kadencję 2017–2020.

Uchwała nr 1/2017 Rady Wydziału z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej na kadencję 2017-2020.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron