Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład rady wydziału

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Wydziału Geografii i Geologii UJ

Profesorowie

 1. Prof. dr hab. Bolesław DOMAŃSKI
 2. Prof. dr hab. Marek DREWNIK
 3. Prof. dr hab. Michał GRADZIŃSKI
 4. Prof. dr hab. Jacek KOZAK
 5. Prof. dr hab. inż. Marek MICHALIK
 6. Prof. dr hab. Michał SKIBA
 7. Prof. dr  hab. Józef Robert TWARDOSZ
 8. Prof. dr hab. Alfred UCHMAN
 9. Prof. dr hab. Zbigniew USTRNUL
 10. Prof. dr hab. Andrzej ZBOROWSKI
 11. Prof. dr hab. Wiesław ZIAJA
 12. Prof. dr hab. Mirosław ŻELAZNY

Doktorzy habilitowani

 1. Dr hab. Jarosław BALON, prof. UJ
 2. Dr hab. Elżbieta BILSKA-WODECKA, prof. UJ
 3. Dr hab. Anita BOKWA, prof. UJ
 4. Dr hab. Jarosław DZIAŁEK, prof. UJ
 5. Dr hab. Elżbieta GORCZYCA, prof. UJ
 6. Dr hab. Krzysztof GWOSDZ, prof. UJ
 7. Dr hab. Renata JACH, prof. UJ
 8. Dr hab. Mariusz KĘDZIERSKI, prof. UJ
 9. Dr hab. Bogusław KOŁODZIEJ, prof. UJ
 10. Dr hab. Małgorzata LUC, prof UJ
 11. Dr hab. Dorota MATUSZKO, prof. UJ
 12. Dr hab. Michał MATYSIK
 13. Dr hab. Grzegorz MICEK, prof. UJ
 14. Dr hab. Anna MICHNO, prof. UJ
 15. Dr hab. Mirosław MIKA, prof. UJ
 16. Dr hab. Monika MURZYN-KUPISZ, prof. UJ
 17. Dr hab. Marta OSZCZYPKO-CLOWES, prof. UJ
 18. Dr hab. Michał PĘTLICKI
 19. Dr hab. Katarzyna PIOTROWICZ, prof. UJ
 20. Dr hab. Mariusz ROSPONDEK, prof. UJ
 21. Dr hab. inż. Bartłomiej RZONCA, prof. UJ
 22. Dr hab. Janusz SIWEK
 23. Dr hab. Wojciech SZYMAŃSKI, prof. UJ
 24. Dr hab. Izabela SOŁJAN, prof. UJ
 25. Dr hab. Jolanta ŚWIĘCHOWICZ, prof. UJ
 26. Dr hab. Patrycja WÓJCIK-TABOL, prof. UJ
 27. Dr hab. Dominika WROŃSKA-WAŁACH
 28. Dr hab. Agnieszka WYPYCH, prof. UJ

Profesorowie uczelni w grupie pracowników dydaktycznych:

 1. Dr Anna LEWANDOWSKA, prof. UJ
 2. Dr Małgorzata PIETRZAK, prof. UJ

Przedstawiciele pozostałych  nauczycieli akademickich:

 1. Dr Beata DZIUBIŃSKA
 2. Dr Jadwiga GAŁKA
 3. Dr Katarzyna GORCZYCA
 4. Dr Maciej KANIA
 5. Dr Dorota SALATA
 6. Dr Jakub TACZANOWSKI

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. Mgr Ewa KWIATKOWSKA
 2. Dr Mateusz STOLARCZYK
 3. Mgr Małgorzata WŁODARSKA

Przedstawiciele Towarzystwa Doktorantów UJ i Samorządu Studentów UJ

 1. Mgr Grzegorz SMUŁEK
 2. Wakat
 3. Nikodem CHODAKOWSKI
 4. Anastasiia DERYK
 5. Emilia DZIESZKO
 6. Katarzyna FILIP
 7. Artur GALICKI
 8. Krzysztof GRABAREK
 9. Joanna HAŁYS
 10. Anna KROPYVNYTSKA
 11. Vladyslav PUSTYLNYK
 12. Anastazja RYBA
 13. Patrycja WÓJTOWICZ

Osoby z głosem doradczym

 1. Dr Dominik KAIM
 2. Dr Piotr TRZEPACZ

Emerytowani Profesorowie

 1. Prof. dr hab. M. Adam GASIŃSKI
 2. Prof. dr hab. Krystyna GERMAN
 3. Prof. dr hab. Zygmunt GÓRKA
 4. Prof. dr hab. Czesław GUZIK
 5. Prof. dr hab. Antoni JACKOWSKI
 6. Prof. dr hab. Włodzimierz KUREK
 7. Prof. dr hab. Kazimierz KRZEMIEŃ
 8. Prof. dr hab. Stanisław LESZCZYŃSKI
 9. Prof. dr hab. Elżbieta MORYCOWA
 10. Prof. dr hab. Nestor OSZCZYPKO
 11. Prof. dr hab. Joanna POCIASK-KARTECZKA
 12. Prof. dr hab. Danuta PTASZYCKA-JACKOWSKA
 13. Prof. dr hab. Zbigniew SAWŁOWICZ
 14. Prof. dr hab. Stefan SKIBA
 15. Prof. dr hab. Janina TREPIŃSKA

Protokolant

1.    Mgr inż. Katarzyna WOŹNICA-HOFMAN

(planowane)

23.04.2024 r.

28.05.2024 r.

25.06.2024 r.

10.09.2024 r.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 26 marca 2024 r.

Uchwała nr 8/III/2024 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie: wyrażenia zgody na promotorstwo prac dyplomowych realizowanych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej przez osoby zatrudnione na stanowisku adiunkta nieposiadające stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 7/III/2024 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie: aktualizacji składu Rady Programowej studiów Earth Sciences in a Changing World

Uchwała nr 6/III/2024 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku w zakresie geografii fizycznej – ekologii krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania systemów informacji geograficznej w badaniach ekosystemów seminaturalnych

Uchwała nr 5/III/2024 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie: udziału przedstawicieli poszczególnych grup, o których mowa w § 89, ust. 1, pkt. 4 w Radzie Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 4/III/2024 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie: Przedłożenia Senatowi Uniwersytetu Jagiellońskiego wniosku o przyznanie medalu Merentibus Profesorowi Josefowi Stroblowi oraz powołania laudatora w tej sprawie

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2024 r.

Uchwała nr 3/I/2024 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Nauk Geologicznych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku w zakresie geologii

Uchwała nr 2/I/2024 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o awans dr. Roberta Szczepanka na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Uchwała nr 1/I/2024 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2023 r.

Uchwała nr 20/XII/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku w sprawie zmian w programie studiów na kierunku geologia

Uchwała nr 19/XII/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku w sprawie zmian w programie studiów na kierunkach – geografia i gospodarka przestrzenna, geografia oraz e-gospodarka przestrzenna 

Uchwała nr 18/XII/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na promotorstwo prac dyplomowych realizowanych w Instytucie Nauk Geologicznych UJ przez osoby zatrudnione w podmiotach zewnętrznych

Uchwała nr 17/XII/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie: Zaopiniowania wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Nauk Geologicznych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku w zakresie geologii

Uchwała nr 16/XII/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie: zaopiniowania projektu tablicy pamiątkowej dla Stacji Naukowej Instytutu Geografii Gospodarki Przestrzennej UJ im. Ludwika Kaszowskiego w Łazach koło Bochni

Uchwała nr 15/XII/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o przyznanie medalu Merentibus

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 12 września 2023 r.

Uchwała nr 14/IX/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 września 2023 roku w sprawie: zaopiniowania wniosków o nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich w 2023 roku

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 13/VI/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o złożenie pracy dyplomowej mgr. Aleksandra Sieleckiego do konkursu o "Nagrody Miasta Krakowa – 2023"

Uchwała nr 12/VI/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o złożenie pracy dyplomowej mgr Katarzyny Wrony do konkursu o "Nagrody Miasta Krakowa – 2023".

Uchwała nr 11/VI/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na realizację prac dyplomowych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ pod promotorstwem dr. Roberta Guzika

Uchwała nr 10/VI/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku dr Anny Avdiushchenko o udzielenie urlopu naukowego

Uchwała nr 9/VI/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o awans dr Beaty Dziubińskiej na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2023 roku

Uchwała nr 8/IV/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na promotorstwo prac dyplomowych realizowanych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ przez osoby zatrudnione na stanowisku adiunkta, nieposiadające stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 7/IV/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie: zaopiniowania Planu działalności Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2023 roku

Uchwała nr 6/I/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na promotorstwo prac dyplomowych realizowanych w Instytucie Nauk Geologicznych UJ przez osoby zatrudnione na stanowisku adiunkta, nieposiadające stopnia doktora habilitowanego

Uchwała nr 5/I/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Geologia – studia pierwszego oraz studia drugiego stopnia

Uchwała nr 4/I/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku w sprawie zmian w programie studiów Earth Sciences in a Changing World – studia pierwszego stopnia

Uchwała nr 3/I/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w zakresie mobilności i dostępności transportowej oraz systemów informacji geograficznej oraz użytkowania ziemi

Uchwała nr 2/I/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o zmianę grupy pracowniczej z badawczo- dydaktycznej na dydaktyczną dr Beaty Dziubińskiej

Uchwała nr 1/I/2023 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o awans dr. hab. Janusza Siwka na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2022 roku

Uchwała nr 30/XI/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na Wydziale Geografii i Geologii UJ w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej, w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, w zakresie mobilności i dostępności transportowej oraz systemów informacji geograficznej oraz użytkowania ziemi

Uchwała nr 29/XI/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o nadanie imienia Instytutowi Nauk Geologicznych UJ

Uchwała nr 28/XI/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie: zaopiniowanie wniosku o powołanie kierownika Centrum Badań Systemów Człowiek-Środowisko na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uchwała nr 27/XI/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 3/IX/2020 z 15 września 2020 roku w sprawie powołania komisji wydziałowych na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 26/XI/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 1/I/2022 z 25 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Profesorskiej na kadencję 2020-202

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 13 września 2022 roku

Uchwała nr 25/IX/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 września 2022 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o utworzenie na Wydziale Geografii i Geologii UJ Centrum Badań Systemów Człowiek-Środowisko

Uchwała nr 24/IX/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 13 września 2022 roku w sprawie: zaopiniowania wniosków o nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich w 2022 roku

Uchwała nr 23/IX/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 września 2022 roku w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej w zakresie teledetekcji satelitarnej systemów lądowych ze szczególnym uwzględnieniem metod uczenia maszynowego i analizy serii czasowych

Uchwała nr 22/IX/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 13 września 2022 roku w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej w zakresie teledetekcji satelitarnej systemów lądowych ze szczególnym uwzględnieniem metod uczenia maszynowego i analizy serii czasowych

Uchwała nr 21/IX/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 13 września 2022 rokuw sprawie: zaopiniowania wniosku o awans dr. Mateusza Trolla na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

 

Uchwała nr 20/IX/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 13 września 2022 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o awans dr. hab. Jarosława Działka na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2022 roku

Uchwała nr 14/VI/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 15/VI/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 1/I/2020 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 16/VI/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: zaopiniowania dołączenia Wydziału Geografii i Geologii UJ (wraz z Wydziałem Chemii UJ) do wniosku Wydziału Farmaceutycznego UJ o umieszczenie tablicy upamiętniającej postać Ignacego Łukasiewicza w budynku Collegium Phisicum im. Hugona Kołłątaja

Uchwała nr 17/VI/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Geografii i Geologii w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku w zakresie klimatologii

Uchwała nr 18/VI/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie teledetekcji satelitarnej systemów lądowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod uczenia maszynowego i analizy serii czasowych w ramach posiadanego etatu (na czas określony) w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Uchwała nr 19/VI/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie paleontologii i geologii regionalnej w ramach posiadanego etatu w Instytucie Nauk Geologicznych UJ

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2022 roku

Uchwała nr 11/IV/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o awans dr. Piotra Łapcika na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Uchwała nr 12/IV/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatury do Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Pro Arte Docendi

Uchwała nr 13/IV/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie: zaopiniowania kandydatury do Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Hugona Kołłątaja

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2022 roku

Uchwała nr 7/II/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie: Zaopiniowania wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie klimatologii w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku w ramach posiadanego etatu w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Uchwała nr 8/II/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie:  zaopiniowania wniosku w sprawie zmian w programie studiów na kierunkach: Geografia i gospodarka przestrzenna – studia pierwszego stopnia, Geografia – studia II stopnia, E-gospodarka przestrzenna – studia drugiego stopnia

Uchwała nr 9/II/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku w sprawie zmian w programie studiów Earth Sciences in a Changing World – studia pierwszego stopnia

Uchwała nr 10/II/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie: wyrażenia zgody na promotorstwo prac dyplomowych realizowanych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ przez osoby zatrudnione na stanowisku adiunkta, nieposiadające stopnia doktora habilitowanego

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2022 roku

Uchwała nr 1/I/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Profesorskiej na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 2/I/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o awans dr. hab. Bogusława Kołodzieja na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Uchwała nr 3/I/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii w zakresie badań nad antropocenem

Uchwała nr 4/I/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w zakresie zmian przestrzennych w sferze gospodarczej i społecznej i ich uwarunkowań, kreowania nowych ośrodków wzrostu, odporności układów przestrzennych na zdarzenia ekstremalne, idei zrównoważonego rozwoju i konsumpcji

Uchwała nr 5/I/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie: aktualizacji składu Rady Programowej studiów Earth Sciences in a Changing World

Uchwała nr 6/I/2022 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie: zaopiniowania wniosku w sprawie zmian w programie studiów na kierunku Geologia – studia pierwszego oraz studia drugiego stopnia

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 roku

Uchwała nr 25/IX/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 14 września 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Oceniającej

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2021 roku

Uchwała nr 10/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o awans dr Małgorzaty Pietrzak na stanowisko profesora uczelni

Uchwała nr 11/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o awans dr Anny Lewandowskiej na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników dydaktycznych

Uchwała nr 12/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku o awans dr Justyny Liro na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Uchwała nr 13/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie kartowania geologicznego oraz GIS w ramach posiadanego etatu w Instytucie Nauk Geologicznych UJ

Uchwała nr 14/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie geografii turyzmu w ramach posiadanego etatu w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Uchwała nr 15/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: przedłużenia zatrudnienia dr. Piotra Jaglarza w ramach umowy o pracę na stanowisku adiunkta w wymiarze pełnego etatu w Instytucie Nauk Geologicznych UJ

Uchwała nr 16/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: Zaopiniowania wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie geografii fizycznej i ekologii krajobrazu w ramach posiadanego etatu w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Uchwała nr 17/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: Przekształcenia Wydziałowej Komisji ds. Procedury Awansowej na Stanowisko Profesora Uczelni w Wydziałową Komisję ds. Konkursów i Awansów na Stanowisko Profesora Uczelni

Uchwała nr 18/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Uchwała nr 19/VI/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Geologicznych UJ

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2021 roku

Uchwała nr 4/IV/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: kandydata na członka Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającej przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej

Uchwała nr 5/IV/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: wydania opinii dotyczącej zmiany kierownika studiów III stopnia w Instytucie Nauk Geologicznych na Wydziale Geografii i Geologii UJ

Uchwała nr 6/IV/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: zaopiniowania kandydata do Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Pro Arte Docendi

Uchwała nr 7/IV/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: Zaopiniowania wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w zakresie kartowania geologicznego oraz GIS w ramach posiadanego etatu w Instytucie Nauk
Geologicznych UJ

Uchwała nr 8/IV/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: Zaopiniowania wniosku o rozpisanie konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo dydaktycznych w zakresie geografii turyzmu w ramach posiadanego etatu w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Uchwała nr 9/IV/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: Wyrażenia zgody na promotorstwo prac dyplomowych realizowanych w ING UJ przez dr. Mateusza Szczęcha, zatrudnionego na stanowisku adiunkta

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2021 roku

Uchwała nr 1/II/2021 Rady Wydziału geografii i Geologii UJ z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: odnowienia doktoratu prof. dr. hab. dr. h. c. Antoniego Jackowskiego po pięćdziesięciu latach od uzyskania stopnia naukowego doktora

Uchwała nr 2/II/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: nadania imienia budynkowi Instytutu Nauk Geologicznych UJ 

Uchwała nr 3/II/2021 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie: zaopiniowania wniosku w sprawie zmian w programach studiów na kierunkach: Geografia i gospodarka przestrzenna – studia pierwszego stopnia, Geografia – studia drugiego stopnia oraz E-gospodarka przestrzenna – studia drugiego stopnia.

Uchwały podjęte dnia 27 października 2020 roku

Uchwała nr 5/X/2020 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 października 2020 roku w sprawie: zaopiniowania kandydata na kierownika studiów III stopnia w Instytucie Nauk Geologicznych na Wydziale Geografii i Geologii UJ na kadencję 2020-2024

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r.

Uchwała nr 3/IX/2020 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 15 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji wydziałowych na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 4/IX/2020 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 15 września 2020 roku w sprawie: zaopiniowania kandydata na kierownika studiów III stopnia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geografii i Geologii UJ na kadencję 2020-2024

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 2/VI/2020 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie: udziału przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora habilitowanego w Radzie Wydziału Geografii i Geologii UJ na kadencję 2020-2024.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r.

Uchwała nr 125/I/2020 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 28.01.2020 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 124/2019 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: dostosowania do przepisów powszechnie obowiązujących szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium rektora dla doktorantów studiów III stopnia w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geografii i geologii.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 r.

Uchwała nr 121/2019 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu oraz kryteriów przyznawania środków na zadania służące rozwojowi uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Geografii i Geologii UJ.

Uchwała nr 113/2019 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie: programu studiów I stopnia na kierunku Earth Sciences in a Changing World, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 112/2019 Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: programu studiów II stopnia na kierunku e-gospodarka przestrzenna, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 111/2019  Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: programu studiów II stopnia na kierunku geografia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 110/2019  Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie: programu studiów I stopnia na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 109/2019  Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie: programu studiów II stopnia na kierunku geologia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 108/2019  Rady Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2019 r.w sprawie: programu studiów I stopnia na kierunku geologia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 26 marca 2019 r.

Uchwała nr 98/2019 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany w składzie osobowym Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń na kadencję 2017-2020.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2019 r.

Uchwała nr 70/2019 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: wygaszania studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Geografia, od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwała nr 69/2019 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie: uruchomienia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Geografia i gospodarka przestrzenna, rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2019 r.

Uchwała nr 64/2019 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany programu studiów podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej UNIGiS.

Załączniki UNIGiS (pakiet)

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 11 września 2018 r.

Uchwała nr 51/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 11 września 2018 r. w sprawie: przyporządkowania szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej do kryteriów ogólnych (obowiązujących od 30 września 2018 r.), wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 39/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: przyporządkowania szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej do kryteriów ogólnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Uchwała nr 38/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: planu i programu kształcenia na studiach III stopnia w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geografia, rozpoczętych od roku akademickiego 2017/2018.

Uchwała nr 37/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: planu i programu studiów III stopnia w dziedzinie: nauk o Ziemi, dyscyplinie: geografia, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018.

Uchwała nr 36/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zasad studiowania na kierunku geografia i e-gospodarka przestrzenna.

Uchwała nr 35/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale nr 12/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad studiowania na kierunku geologia.

Uchwała nr 34/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale nr 8/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów II stopnia na kierunku geologia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018.

Uchwała nr 33/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany w uchwale nr 7/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów I stopnia na kierunku geologia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 r.

Uchwała nr 14/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zaopiniowania partycypowania Wydziału Geografii i Geologii UJ w finansowaniu Biblioteki Nauk Przyrodniczych UJ.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2018 r.

Uchwała nr 8/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie:proponowanego przez Zespół przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego modelu kształcenia nauczycieli.

Uchwała nr 7/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: planu i programu studiów I stopnia na kierunku Earth Sciences in a Changing World, rozpoczynających od roku akademickiego 2018 2019.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2018 r.

Uchwała nr 1/2018 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany nazwy Rady Programowej kierunku studiów pierwszego stopnia dla obcokrajowców na Wydziale Geografii i Geologii UJ

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2017 r.

Uchwała nr 1/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Regulamin oraz kryteriów przyznawania środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Geografii i Geologii UJ.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2017 r.

Uchwała nr 4/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 28 listopada 2017 r w sprawie wytycznych dla Rady Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Rady Instytutu Nauk Geologicznych UJ w zakresie ustalania zasad oceny i kryteriów punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych oraz stypendium Rektora UJ dla najlepszych doktorantów.

Uchwała nr 3/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej UNIGiS, rozpoczętych od roku akademickiego 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Uchwała nr 2/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej UNIGiS, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/201.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 19/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: kryteriów przyznawania doktorantom Wydziału Geografii i Geologii UJ stypendium: doktoranckiego; zatwierdzenia zasad oceny i kryteriów punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o przyznawanie zwiększeń stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych; zasad oceny i kryteriów punktacji osiągnięć doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium Rektora UJ dla najlepszych doktorantów wraz z załącnzikami.

Uchwała nr 18/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów „sprawozdań z wykonanych obowiązków doktoranta” oraz spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego obowiązująca uczestników: studiów III stopnia w dziedzinie nauki o Ziemi, dyscyplinie geologia; studiów III stopnia w dziedzinie nauki o Ziemi, dyscyplinie geografia wraz z załącnzikami.

Uchwała nr 17/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu  i programu kształcenia na studiach III stopnia w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geologia, rozpoczętych od roku akademickiego 2017/2018 wraz z załącnzikami.

Uchwała nr 16/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu kształcenia na studiach III stopnia w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geografia, rozpoczętych od roku akademickiego 2017/2018 wraz z załącnzikami.

Uchwała nr 15/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu kształcenia na studiach III stopnia w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geologia, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018 wraz z załącnzikami.

Uchwała nr 14/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów III stopnia w dziedzinie: nauk o Ziemi, dyscyplinie geografia, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018 wraz z załącnzikami.

Uchwała nr 13/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad studiowania na kierunku geografia i e-gospodarka przestrzenna.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Uchwała nr 12/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zasad studiowania na kierunku geologia.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 11/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów II stopnia na kierunku e-gospodarka przestrzenna, rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 10/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów II stopnia na kierunku geografia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 9/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów I stopnia na kierunku geografia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 8/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów II stopnia na kierunku geologia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3a
Załącznik 3b

Uchwała nr 7/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów I stopnia na kierunku geologia, rozpoczynających się od roku akademickiego 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3a
Załącznik 3b

Uchwała nr 6/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów II stopnia na kierunku e-gospodarka przestrzenna, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 5/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów II stopnia na kierunku geografia, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 4/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów I stopnia na kierunku geografia, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 3/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów II stopnia na kierunku geologia, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 2/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów I stopnia na kierunku geologia, rozpoczętych przed rokiem akademickim 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2

Uchwała nr 1/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Rady Programowej wydziałowego kierunku „Geosciences in a changing environment”.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 30 maja 2017 r.

Uchwała nr 1/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ z dnia 30 maja w sprawie: przyjęcia Regulamin oraz kryteriów przyznawania środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Geografii i Geologii UJ.

Uchwały podjęte na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 4/2017 Rady Wydziału z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie: powołania Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia Wydziału Geografii i Geologii UJ.

Uchwała nr 3/2017 Rady Wydziału z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń na kadencję 2017-2020.

Uchwała nr 2/2017 Rady Wydziału z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej na kadencję 2017–2020.

Uchwała nr 1/2017 Rady Wydziału z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej na kadencję 2017-2020.