Przejdź do głównej treści

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Geografii i Geologii UJ

Polityka Jakości Kształcenia

Polityka Jakości Kształcenia

Zasady ubiegania się o Indywidualny Program lub Indywidualny Plan Studiów

Zasady ubiegania się o Indywidualny Program lub Indywidualny Plan Studiów

ZAŁĄCZNIK 2.1 Wniosek o Indywidualny Plan Studiów
ZAŁĄCZNIK 2.2 Wniosek o Indywidualny Program Studiów
ZAŁĄCZNIK 2.3 Plan studiów

Zasady i procedury procesu dyplomowania

Zasady i procedury procesu dyplomowania

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Załącznik 4.1 Protokół hospitacji zajęć

Ankiety studenckie dotyczące satysfakcji ze studiowania

Ankiety studenckie dotyczące satysfakcji ze studiowania

Analiza dostępności zasobów bibliotecznych

Analiza dostępności zasobów bibliotecznych

Załącznik nr 6.1 Zapotrzebowanie na podręcznik

Zasady wspólpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Zasady wspólpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Raport z przeglądu programów kształcenia

Raport z przeglądu programów kształcenia

Zalącznik 8.1 Roczny raport z przeglądu programu kształcenia wzór

Procedura udostępniania informacji

Procedura udostępniania informacji

Kierownicy studiów

Dr Piotr Trzepacz - Geografia i gospodarka przestrzenna (1 st.), Geografia (2 st.), E-gospodarka przestrzenna (2 st.)
Dr hab. Renata Jach, prof. UJ - Geologia (1 i 2 st.)
Dr hab. Marta Oszczypko-Clowes, prof. UJ - Earth Sciences in a Changing World (1 st.)
 

Pełnomocnicy

Dr Piotr Trzepacz - Pełnomocnik Dziekana WGiG UJ ds. jakości kształcenia
Dr hab. Janusz Siwek - Pełnomocnik Dziekana WGiG UJ ds. ewaluacji jakości kształcenia
Dr Maciej Kania - Pełnomocnik Dziekana WGiG UJ ds. ankiet studenckich dla Instytutu Nauk Geologicznych UJ

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Dr  hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, prof. UJ
Dr  hab. Elżbieta Gorczyca, prof. UJ
Dr  hab. Renata Jach, prof. UJ
Dr Maciej Kania
Dr  Anna Lewandowska
Dr hab.  Janusz Siwek
Dr Piotr Trzepacz – przewodniczący
Dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof UJ
Przedstawiciele studentów – 2 osoby
Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:
mgr Jarosław Zacharski – Dyrektot Pionu Poszukiwań w Orlen Upstream Sp. z o. o.
Piotr Szubert – przedstawiciel firmy Jacobs
Sekretarz: mgr Ewa Kwiatkowska

 

Akredytacja

Uchwała Nr 185/ 2014 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Procedury obowiązujące przy tworzeniu, zmianach oraz zawieszaniu programu studiów

Procedury obowiązujące przy tworzeniu, zmianach oraz zawieszaniu programu studiów

Struktura, zakres działania i kompetencje poszczególnych komórek Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Struktura, zakres działania i kompetencje poszczególnych komórek Wydziałowego Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia

Koordynatorzy programu ERASMUS+

dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej

mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska