Przejdź do głównej treści

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Geografii i Geologii UJ

Polityka Jakości Kształcenia

Polityka Jakości Kształcenia

Zasady ubiegania się o Indywidualny Program lub Indywidualny Plan Studiów

Zasady ubiegania się o Indywidualny Program lub Indywidualny Plan Studiów

ZAŁĄCZNIK 2.1 Wniosek o Indywidualny Plan Studiów
ZAŁĄCZNIK 2.2 Wniosek o Indywidualny Program Studiów
ZAŁĄCZNIK 2.3 Plan studiów

Zasady i procedury procesu dyplomowania

Zasady i procedury procesu dyplomowania

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Załącznik 4.1 Protokół hospitacji zajęć

Ankiety studenckie dotyczące satysfakcji ze studiowania

Ankiety studenckie dotyczące satysfakcji ze studiowania

Analiza dostępności zasobów bibliotecznych

Analiza dostępności zasobów bibliotecznych

Załącznik nr 6.1 Zapotrzebowanie na podręcznik

Zasady wspólpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Zasady wspólpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Raport z przeglądu programów kształcenia

Raport z przeglądu programów kształcenia

Zalącznik 8.1 Roczny raport z przeglądu programu kształcenia wzór

Procedura udostępniania informacji

Procedura udostępniania informacji

Kierownicy studiów

Dr hab. Jarosław Balon - Geografia
Dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol - Geologia 
Dr Piotr Trzepacz - E-gospodarka przestrzenna 
Dr hab. Anita Bokwa - Earth Sciences in a Changing World (1 st.)
Prof. dr hab. inż. Marek Michalik - Earth Sciences in a Changing World (2 st.)

Pełnomocnicy

Dr Anna Lewandowska - Pełnomocnik Dziekana WGiG UJ ds. doskonalenia jakości kształcenia
Dr Janusz Siwek - Pełnomocnik Dziekana WGiG UJ ds. ankiet studenckich dla Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Wydziału Geografii i Geologii UJ 
Dr inż. Ewa Malata - Pełnomocnik Dziekana WGiG UJ ds. ankiet studenckich dla Instytutu Nauk Geologicznych UJ

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

Dr hab. Katarzyna Piotrowicz
Dr  Anna Lewandowska
Dr  hab. Elżbieta Gorczyca
Dr  hab. Jarosław Balon
Dr  hab. Marta Oszczypko-Clowes
Dr  Janusz Siwek
Dr  Ewa Malata
Sekretarz: mgr Ewa Kwiatkowska
Przedstawiciele studentów
Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych