Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Nauk Geologicznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat

Dziekanat
Gronostajowa 3a, pokój 2.07
30-387 Kraków
Dziekanat
Gronostajowa 3a, pokój 2.07
30-387 Kraków

 

Adresy:

 • Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków, pokój 2.07 - Dziekanat ogólny 
 • Gronostajowa 3a, 30-387 Kraków, pokój 1.08 i 1.09 - Dziekanat ds. studenckich
 
Telefony:
 • 12 664-4351 - Dziekanat – sprawy finansowe
 • 12 664-4352 - Dziekanat – sprawy kadrowo - naukowe
 • 12 664-4350 - Gabinet Dziekana Wydziału
 • 12 664-4356 - Studia doktoranckie
 • 12 664-5243 - Dziekanat ds. studenckich – geografia
 • 12 664-4355 - Dziekanat ds. studenckich – geologia, e-gospodarka przestrzenna
 • 12 664-4358 - Dziekanat ds. studenckich – pomoc materialna dla studentów, studia podyplomowe UNIGiS
 
 

Informacje kontaktowe

Adres: Gronostajowa 3a, pokój 2.07, 30-387 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dziekanat - kontakty

Mgr inż. Katarzyna Woźnica-Hofman

Pokój: 2.07
Telefon: 12 664-4352
E-mail: katarzyna.woznica-hofman@uj.edu.pl
wgig@uj.edu.pl

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa, protokolowanie, przygotowywanie posiedzeń i przygotowywanie uchwał Rady Wydziału Geografii i Geologii UJ;
 • Wydziałowy koordynator BIP UJ, EURAXESS, MNiSW;
 • Wydziałowy koordynator ds. systemu POL-on;
 • Prowadzenie dokumentacji spraw osobowych pracowników;
 • Konkursy na stanowiska naukowe, naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne na Wydziale;
 • Raportowanie i archiwizacja ukończonych postępowań habilitacyjnych i przewodów doktorskich.

Przyjmowanie stron od poniedziałku do czwartku od 10.00 do 14.00, (piątek - dzień wewnętrzny).

 

 

mgr Agnieszka Siwiec

Pokój: 2.07
Telefon: 12 664-4351
E-mail: aga.siwiec@uj.edu.pl
wgig@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

 • Kontrolowanie dokumentów finansowych wprowadzonych do systemu SAP w Instytutach, wystawianie faktur i not księgowych;
 • Obsługa kont bankowych i rachunku bankowego Wydziału;
 • Ewidencja działalności statutowej i projektów naukowych oraz grantowych;
 • Obsługa wniosków kierowanych do Działu Zamówień Publicznych;
 • przygotowywanie planów budżetowych i sprawozdań finansowych;
 • Ewidencja środków trwałych

Przyjmowanie stron od poniedziałku do czwartku od 10.00 do 14.00,  (piątek - dzień wewnętrzny).

mgr Anna Strzelec

Pokój: 1.08
Telefon: 12 664-5243
E-mail: annaaga.strzelec@uj.edu.pl
geografia.stacjonarne@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

mgr Ewa Kwiatkowska

Pokój: 1.08
Telefon: 12 664-4355
E-mail: studia.ing@uj.edu.pl
 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie harmonogramu zajęć dla kierunku Geologia;
 • rezerwacja sal w budynku ING;
 • obsługa studentów kierunku Geologia;

 

mgr Ewa Kwiatkowska

Pokój: 1.08
Telefon: 12 664-4355
E-mail: studia.ing@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

mgr Anna Bartos

Pokój: 1.09
Telefon: 12 664-4358
E-mail: anna.bartos@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

 

Uchwała nr 3/2017 Rady Wydziału Geografii i Geologii z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie: planu i programu studiów podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej UNIGiS, rozpoczętych od roku akademickiego 2017/2018.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

mgr Elżbieta Krąż

Pokój: 1.09
Telefon: 12 664-4356
E-mail: elzbieta.kraz@uj.edu.pl
 

Zakres obowiązków

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - obsługa programu kształcenia Nauki o Ziemi i środowisku, postępowania doktorskie

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - postępowania doktorskie programu kształcenia Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Studia Doktoranckie na Wydziale Geografii i Geologii (IGiGP, ING) - przebieg studiów oraz przewody doktorskie

Rada Dyscypliny Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna - wszystkie sprawy

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku - sprawy doktorantów

mgr Ewa Kwiatkowska

Pokój: 1.08
Telefon: 12 664-4355
E-mail: studia.ing@uj.edu.pl

Zakres obowiązków:

prowadzenie harmonogramu zajęć i obsługa studentów

mgr Anna Bartos

Pokój: 1.09
Telefon: 12 664-4358
E-mail: anna.bartos@uj.edu.pl

Zakres obowiązków

 • Wydziałowy koordynator ds. stypendialnych dla studentów i doktorantów;
 • prowadzenie harmonogramu zajęć semstralnych na kierunku Geografia i E-gospodarka przestrzenna;;
 • rezerwacja sal w budynku IGiGP;
 • rezerwacja i rozliczenia wynajmu sal w budynku IGiGP przez inne jednostki UJ.