Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stopnie naukowe

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stopnie naukowe

Stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego jest nadawany w zakresie uprawnień posiadanych przez Uniwersytet Jagielloński w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prowadzenie postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych oraz nostryfikacji stopni naukowych leży w kompetencjach odpowiednich rad dyscyplin Uniwersytetu Jagiellońskiego (zgodnie z § 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu UJ).

Szczegóły dotyczące nadawania i nostryfikacji stopni naukowych znajdują się na stronach internetowych rad dyscyplin związanych z Wydziałem Geografii i Geologii UJ.

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku UJ

Rada Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna